மூடுக

மருத்துவமனைகள்

அன்னை மருத்துவமனை

கருங்கல்


தொலைபேசி : 04651266111

எ.ஜே மருத்துவமனை

கொட்டாரம்


தொலைபேசி : 04652270436

கிறேஸ் மருத்துவமனை


தொலைபேசி : 04651244260

கோலி கிராஸ் மருத்துவமனை


தொலைபேசி : 04652230897

சுபம் மருத்துவமனை

கன்னியாகுமரி


தொலைபேசி : 04652274146

ஜேம்ஸ் மருத்துவமனை


தொலைபேசி : 04651225772

டாக்டர் கோபாலபிள்ளை ஜவகர் மருத்துவமனை


தொலைபேசி : 04652223244

டாக்டர் ஜெயகரன் மருத்துவமனை


தொலைபேசி : 04652222664

டாக்டர் ஜெயசேகரன் மருத்துவமனை


தொலைபேசி : 04652230019

டாக்டர் மத்தியாஸ் மருத்துவமனை


தொலைபேசி : 04652279733