Close

Hospitals

A.J.Hospital

Kottaram


Phone : 04652270436

Annai Hospital

Karingal


Phone : 04651266111

Bejansing Eye Hospital


Phone : 04652237491

Bensam Hospital


Phone : 04652232532

Binu Hospital

Colachel


Phone : 04651228844

CSI Hospital

Neyyoor


Phone : 04651222222

CSI Hospital

Marthandam


Phone : 04651270073

CSI Hospital


Phone : 04651277375

Dr Jeyasekaran Hospital


Phone : 04652230019

Dr.Gopalapillai Jawahar Hospital


Phone : 04652223244