மூடுக

ஆட்சேர்ப்பு

ஆட்சேர்ப்பு
தலைப்பு விவரம் தொடக்க தேதி கடைசி தேதி கோப்பு
தோவாளை ஊராட்சி ஒன்றியத்தில் காலியாக உள்ள ஈப்பு ஓட்டுநர் மற்றும் அலுவலக உதவியாளர் பணியிடத்திற்கான விண்ணப்ப படிவம்

தோவாளை  ஊராட்சி ஒன்றியத்தில் காலியாக உள்ள ஈப்பு ஓட்டுநர் மற்றும் அலுவலக உதவியாளர் பணியிடத்திற்கான விண்ணப்ப படிவம்

27/06/2022 19/07/2022 பார்க்க (4 MB)
முஞ்சிறை ஊராட்சி ஒன்றியத்தில் காலியாக உள்ள அலுவலக உதவியாளர் மற்றும் இரவு காவலர் பணியிடத்திற்கான விண்ணப்ப படிவம்

முஞ்சிறை ஊராட்சி ஒன்றியத்தில் காலியாக உள்ள அலுவலக உதவியாளர் மற்றும் இரவு காவலர் பணியிடத்திற்கான விண்ணப்ப படிவம்

24/06/2022 18/07/2022 பார்க்க (4 MB)
திருவட்டார் ஊராட்சி ஒன்றியத்தில் காலியாக உள்ள பதிவுறு எழுத்தர் பணியிடத்திற்கான விண்ணப்ப படிவம்

திருவட்டார் ஊராட்சி ஒன்றியத்தில் காலியாக உள்ள பதிவுறு எழுத்தர் பணியிடத்திற்கான விண்ணப்ப படிவம்

18/06/2022 13/07/2022 பார்க்க (1 MB)
கிள்ளியூர் ஊராட்சி ஒன்றியத்தில் காலியாக உள்ள அலுவலக உதவியாளர் பணியிடத்திற்கான விண்ணப்ப படிவம்

கிள்ளியூர் ஊராட்சி ஒன்றியத்தில் காலியாக உள்ள அலுவலக உதவியாளர் பணியிடத்திற்கான விண்ணப்ப படிவம்

16/06/2022 05/07/2022 பார்க்க (2 MB)
திருவட்டார் ஊராட்சி ஒன்றியத்தில் காலியாக உள்ள ஈப்பு ஓட்டுநர் மற்றும் அலுவலக உதவியாளர் பணியிடத்திற்கான விண்ணப்ப படிவம்

திருவட்டார் ஊராட்சி ஒன்றியத்தில் காலியாக உள்ள ஈப்பு ஓட்டுநர் மற்றும் அலுவலக உதவியாளர் பணியிடத்திற்கான விண்ணப்ப படிவம்

09/06/2022 05/07/2022 பார்க்க (4 MB)
ஆவணகம்