மூடுக

அறிவிப்புகள்

அறிவிப்புகள்
தலைப்பு விவரம் தொடக்க தேதி கடைசி தேதி கோப்பு
கன்னியாகுமரி மாவட்டத்திற்கு,மஹா சிவராத்திரியினை முன்னிட்டு 08.03.2024(வெள்ளிக்கிழமை) உள்ளூர் விடுமுறை வழங்கி உத்தரவிடப்படுகிறது

கன்னியாகுமரி மாவட்டத்திற்கு,மஹா சிவராத்திரியினை முன்னிட்டு 08.03.2024(வெள்ளிக்கிழமை) உள்ளூர் விடுமுறை வழங்கி உத்தரவிடப்படுகிறது

இதற்கு ஈடாக உள்ளூர் விடுமுறை துய்த்த அரசு அலுவலகங்கள் மற்றும் கல்வி நிறுவனங்களுக்கு ஏப்ரல் 27.04.2024 அன்று வேலை நாளாக இருக்கும்

01/03/2024 27/04/2024 பார்க்க (147 KB)
ஆப்தமித்ரா

ஆப்தமித்ரா

03/10/2023 02/10/2024 பார்க்க (36 KB)
முதல் நிலை மீட்பாளர்

முதல் நிலை மீட்பாளர்

03/10/2023 02/10/2024 பார்க்க (470 KB)
கன்னியாகுமரி மாவட்டத்தில் நில / உப்பள குத்தகை வழங்கப்பட்டுள்ள விவரங்கள்

கன்னியாகுமரி மாவட்டத்தில் நில / உப்பள குத்தகை வழங்கப்பட்டுள்ள விவரங்கள்

26/07/2023 26/07/2024 பார்க்க (54 KB)
தினக்கூலி நிர்ணயம் (2023 – 2024)

தினக்கூலி நிர்ணயம் (2023 – 2024)

22/06/2023 21/06/2024 பார்க்க (1 MB)
15வது நிதிக்குழு மானியம் 2022-2023 – கிராம ஊராட்சிகள் , வட்டார ஊராட்சி – நிர்வாக அனுமதி வழங்கப்பட்ட பணிகள் விவரம்

15வது நிதிக்குழு மானியம் 2022-2023 – கிராம ஊராட்சிகள் , வட்டார ஊராட்சி – நிர்வாக அனுமதி வழங்கப்பட்ட பணிகள் விவரம்

05/05/2023 05/05/2024 பார்க்க (8 MB)
ஆவணகம்