மூடுக

அறிவிப்புகள்

அறிவிப்புகள்
தலைப்பு விவரம் தொடக்க தேதி கடைசி தேதி கோப்பு
கன்னியாகுமரி மாவட்டம் தமிழ்நாட்டுடன் இணைந்த நாளினை முன்னிட்டு 01.11.2021 (திங்கட்கிழமை) உள்ளூர் விடுமுறை வழங்கி உத்தரவிடப்படுகிறது

கன்னியாகுமரிமாவட்டம் தமிழ்நாட்டுடன் இணைந்த நாளினை முன்னிட்டு 01.11.2021 (திங்கட்கிழமை) உள்ளூர் விடுமுறை வழங்கி உத்தரவிடப்படுகிறது

இதற்கு ஈடாக உள்ளூர் விடுமுறை துய்த்த அரசு அலுவலகங்கள் மற்றும் கல்வி நிறுவனங்களுக்கு நவம்பர் 13.11.2021 அன்று வேலை நாளாக இருக்கும்

27/10/2021 14/11/2021 பார்க்க (145 KB)
தினக்கூலி நிர்ணயம் (2021 – 2022)

தினக்கூலி நிர்ணயம் (2021 – 2022)

02/07/2021 01/07/2022 பார்க்க (1 MB)
ஆவணகம்