அறிவிப்புகள்

அறிவிப்புகள்
தலைப்பு விவரம் தொடக்க தேதி கடைசி தேதி கோப்பு
20/06/2019 அன்று நடந்த விவசாயிகள் குறைதீர்க்கும் நாள் நடவடிக்கைகள்

விவசாயிகள் குறைதீர்க்கும் நாள் நடவடிக்கைகள்

15/07/2019 16/08/2019 பதிவிறக்கங்கள் (3 MB)
27/02/2019 அன்று நடந்த விவசாயிகள் குறைதீர்க்கும் நாள் நடவடிக்கைகள் 17/06/2019 17/07/2019 பதிவிறக்கங்கள் (3 MB)
ஆவணகம்