அறிவிப்புகள்

அறிவிப்புகள்
தலைப்பு விவரம் தொடக்க தேதி கடைசி தேதி கோப்பு
22/08/2019 அன்று நடந்த விவசாயிகள் குறைதீர்க்கும் நாள் நடவடிக்கைகள்

விவசாயிகள் குறைதீர்க்கும் நாள் நடவடிக்கைகள்

17/09/2019 30/10/2019 பார்க்க (4 MB)
பாரத பிரதமாின் விவசாயிகள் நிதி உதவி திட்டம் – கிராமத்தில் வசிக்காத விவசாயிகள் விபரம்
பாரத பிரதமாின் விவசாயிகள் நிதி உதவி திட்டம் – கிராமத்தில் வசிக்காத விவசாயிகள் விபரம்
01/09/2019 30/09/2019 பார்க்க (3 MB)
18/07/2019 அன்று நடந்த விவசாயிகள் குறைதீர்க்கும் நாள் நடவடிக்கைகள்

விவசாயிகள் குறைதீர்க்கும் நாள் நடவடிக்கைகள்

22/08/2019 22/09/2019 பார்க்க (4 MB)
ஆவணகம்