மூடுக

அறிவிப்புகள்

அறிவிப்புகள்
தலைப்பு விவரம் தொடக்க தேதி கடைசி தேதி கோப்பு
கன்னியாகுமரி மாவட்டத்திற்கு கோட்டாறு தூய சவேரியார் பேராலய திருவிழாவினை முன்னிட்டு 03.12.2022 (சனிக்கிழமை) அன்று உள்ளூர் விடுமுறை வழங்கி உத்தரவு விடப்பட்டு உள்ளது

கன்னியாகுமரி மாவட்டத்திற்கு கோட்டாறு தூய சவேரியார் பேராலய திருவிழாவினை முன்னிட்டு 03.12.2022 (சனிக்கிழமை) அன்று உள்ளூர் விடுமுறை வழங்கி உத்தரவு விடப்பட்டு உள்ளது

இதற்கு ஈடாக உள்ளூர் விடுமுறை துய்த்த அரசு அலுவலகங்கள் மற்றும் கல்வி நிறுவனங்களுக்கு ஜனவரி 28.01.2023 அன்று வேலை நாளாக இருக்கும்

29/11/2022 28/01/2023 பார்க்க (41 KB)
கன்னியாகுமரி மாவட்டம் தமிழ்நாட்டுடன் சேர்ந்த தினத்தினை முன்னிட்டு 01.11.2022 (செவ்வாய் கிழமை) உள்ளூர் விடுமுறை வழங்கி உத்தரவிடப்படுகிறது

கன்னியாகுமரிமாவட்டம் தமிழ்நாட்டுடன் சேர்ந்த தினத்தினை முன்னிட்டு 01.11.2022 (செவ்வாய் கிழமை) உள்ளூர் விடுமுறை வழங்கி உத்தரவிடப்படுகிறது

இதற்கு ஈடாக உள்ளூர் விடுமுறை துய்த்த அரசு அலுவலகங்கள் மற்றும் கல்வி நிறுவனங்களுக்கு டிசம்பர் 10.12.2022 அன்று வேலை நாளாக இருக்கும்

27/10/2022 10/12/2022 பார்க்க (758 KB)
புகையிலை கட்டுப்பாடு சட்டத்தை திறம்பட செயல்படுத்துவதற்கான சட்டத்தை அமல்படுத்துபவர்களுக்கான வழிகாட்டுதல்கள்

புகையிலை கட்டுப்பாடு சட்டத்தை திறம்பட செயல்படுத்துவதற்கான சட்டத்தை அமல்படுத்துபவர்களுக்கான வழிகாட்டுதல்கள்

01/04/2022 01/04/2023 பார்க்க (2 MB)
ஆவணகம்