மூடுக

புவியியல் மற்றும் சுரங்க துறை

Filter Document category wise

வடிகட்டி

புவியியல் மற்றும் சுரங்க துறை
தலைப்பு தேதி View / Download
மாவட்ட கனிமவள விவர அறிக்கை – உடைகற்கள் 08/06/2019 பார்க்க (4 MB)
மாவட்ட கனிமவள விவர அறிக்கை – கிரானைட் கற்கள் 08/06/2019 பார்க்க (3 MB)
மாவட்ட கனிமவள விவர அறிக்கை – சரள்/மண் 08/06/2019 பார்க்க (3 MB)