மூடுக

வருவாய்த்துறை சான்றிதழ்களுக்கான விண்ணப்ப நிலை அறிய

வருமான சான்றிதழ்
சாதி சான்றிதழ்
பிறப்பிட சான்றிதழ்
முதல் பட்டதாரி சான்றிதழ்

போன்ற அனைத்து வகையான சான்றிதழ்களின் விண்ணப்ப நிலை அறிந்து கொள்ள….

பார்க்க: https://edistricts.tn.gov.in/revenue/status.html

மாவட்ட ஆட்சியரகம்

மாநகரம் : மாவட்ட ஆட்சியரகம், கன்னியாகுமரி | அஞ்சல் குறியீட்டு : 629001