மூடுக

பொது விநியோகத் திட்ட சேவைகள்

 • மின்னணு அட்டை சேவைகள்

  • மின்னணு அட்டை விண்ணப்பிக்க
  • மின்னணு அட்டை விண்ணப்பத்தின் நிலை
 • மின்னணு அட்டை திருத்தம் செய்ய

  • மின்னணு அட்டை விவர மாற்றம்
  • மின்னணு அட்டை விவர மாற்ற நிலை
 • மின்னணு அட்டை தொடர்பான சேவைகள்

  • உறுப்பினரை சேர்க்க
  • முகவரி மாற்றம் செய்ய
  • குடும்பத் தலைவர் மாற்றம் செய்ய
  • குடும்ப உறுப்பினர் நீக்க
  • அட்டை ஒப்படைக்க / இரத்து செய்ய
  • அட்டை தொடர்பான சேவை நிலை அறிய

பார்க்க: https://www.tnpds.gov.in/

மாவட்ட வழங்கல் அலுவலர்,

மாநகரம் : மாவட்ட வழங்கல் அலுவலர், மாவட்ட ஆட்சியரகம், | அஞ்சல் குறியீட்டு : 629001
தொலைபேசி : 1967 | கைபேசி : 18004255901