மூடுக

கல்லூரிகள் / பல்கலைக்கழகங்கள்

அன்னை வேளாங்கண்ணி பொறியியல் கல்லூரி

பொட்டல்குளம்

மின்னஞ்சல் : principal[at]avce[dot]edu[dot]in
தொலைபேசி : 04652266300

அருணாச்சலா மகளிர் பொறியியல் கல்லூரி

மணவிளை

மின்னஞ்சல் : acewomenscollege[at]gmail[dot]com
தொலைபேசி : 04651200166

இம்மானுவேல் ஆரஸர் ஜே.ஜே. பொறியியல் கல்லூரி

நட்டாலம்


தொலைபேசி : 04651272295

கலைவாணர் என் . எஸ் . கே . பொறியியல் கல்லூரி

தேரேகால்புதூர்

மின்னஞ்சல் : principalknskce[at]gmail[dot]com
தொலைபேசி : 04652275922

கேப் தொழில்நுட்ப நிறுவனம்

லெவிஞ்சிபுரம்

மின்னஞ்சல் : capeitech[at]yahoo[dot]com
தொலைபேசி : 04652268077

சி.எஸ்.ஐ தொழில்நுட்ப நிறுவனம்

தோவாளை

மின்னஞ்சல் : csiitthovalai[at]yahoo[dot]com
தொலைபேசி : 04652263176

ஜெயமாதா பொறியியல் கல்லூரி

ஆரல்வாய்மொழி

மின்னஞ்சல் : Jajamathacollege[at]yahoo[dot]com
தொலைபேசி : 04652263844

ஜேம்ஸ் பொறியியல் கல்லூரி

நாவல்காடு

மின்னஞ்சல் : jamesenggcollege[at]yahoo[dot]co[dot]in
தொலைபேசி : 04652299812

டி.எம்.ஐ பொறியியல் கல்லூரி

ஆரல்வாய்மொழி

மின்னஞ்சல் : dmieckk[at]gmail[dot]com
தொலைபேசி : 04652262744

பெத்லகேம் இன்ஸ்டிடியூட் ஆப் பொறியியல் கல்லூரி

கருங்கல்

மின்னஞ்சல் : mail[at]bethlahem[dot]org
தொலைபேசி : 04651268655