மூடுக

ஒப்பந்த அடிப்படையில் பல்நோக்கு சுகாதார பணியாளர் மற்றும் இடைநிலை சுகாதார பணியாளர் பணிநியமனத்திற்கான அறிவிப்பு

ஒப்பந்த அடிப்படையில் பல்நோக்கு சுகாதார பணியாளர் மற்றும் இடைநிலை சுகாதார பணியாளர் பணிநியமனத்திற்கான அறிவிப்பு
தலைப்பு விவரம் தொடக்க தேதி கடைசி தேதி கோப்பு
ஒப்பந்த அடிப்படையில் பல்நோக்கு சுகாதார பணியாளர் மற்றும் இடைநிலை சுகாதார பணியாளர் பணிநியமனத்திற்கான அறிவிப்பு

ஒப்பந்த அடிப்படையில் பல்நோக்கு சுகாதார பணியாளர் மற்றும் இடைநிலை சுகாதார பணியாளர் பணிநியமனத்திற்கான அறிவிப்பு

01/12/2021 15/12/2021 பார்க்க (589 KB)