மூடுக

திட்ட அலுவலர் & கூடுதல் ஆட்சியர் , மாவட்ட ஊரக வளர்ச்சி துறை

மின்னஞ்சல் : drdakkm[at]nic[dot]in
பதவி : திட்ட அலுவலர் & கூடுதல் ஆட்சியர் , மாவட்ட ஊரக வளர்ச்சி துறை
தொலைபேசி எண் : 04652279673