மூடுக

மாவட்டம் பற்றி

பொது

மாவட்டம் : கன்னியாகுமரி
தலையகம் : நாகர்கோவில்
மாநிலம் : தமிழ்நாடு

பரப்பளவு

மொத்தம்: 1672 ச.கி.மீ

மக்கள்தொகை:

மொத்தம் : 18,70,374
ஆண்கள்: 9,26,345
பெண்கள்: 9,44,029

தொகுதிகள்:

சட்டமன்ற தொகுதிகள் : 6
பாரளுமன்ற தொகுதி : 1