மூடுக

பேரிடர் மேலாண்மை

கன்னியாகுமரி மாவட்டம் பேரிடர் மேலாண்மை கையேடு – 2017

பேரிடர் மேலாண்மை பிரிவு- ஆட்சியர் அலுவலகம்

வட்டாட்சியர் பேரிடர் மேலாண்மை : 9952817782 , 9865425383

நிகரி : 0427 – 2452202

ஆட்சியரின் நேர்முக உதவியாளர் (பொது) : 0427 – 2417575

நிகரி : 0427 – 2417575 செல்பேசி : 9445008148

கட்டணமில்லா தொலைபேசி எண் : 1077

வட்டாட்சியர் பேரிடர் மேலாண்மை : 04652-231077

நிகரி : 04652-231077

ஆட்சியரின் நேர்முக உதவியாளர் (பொது) : 04652 – 278019

நிகரி : 04652 – 278019 அழைபேசி  : 9445008139

தொலைபேசி எண்கள்

 1. மாவட்ட அலுவலர்கள்       ( PDF 51KB )
 2. தீயனைப்பு துறை       ( PDF 14KB )

பேரிடர் மேலாண்மை

 1. பாதிப்புக்குள்ளாகும் பகுதி   ( PDF 32.9KB )
 2. நீச்சல் வீரர்கள்  (PDF 12.5 KB)
 3. பாம்பு பிடிப்பவர்கள்      ( PDF 11.6KB )
 4. முதலில் அணுகப்படவேண்டியவர்கள்   ( PDF 12.5KB )
 5. மரமேறுபவர்கள    (PDF 20.5 KB)
 6. பாதிப்புக்குள்ளாகும் பகுதிவரைபடம்  (PDF 182 KB)
 7. அரசுசாரா நிறுவனங்கள்(NGOs)     (PDF 31.7 KB)
 8. நடமாடும் மருத்துவக்குழு   (PDF 24.7 KB)
 9. தனியார் மருத்துவமனைகள்      (PDF 65.3 KB)
 10.  படகுகளின் தயார்நிலைவிவரம்    (PDF 22.7 KB)
 11. பேரிடர் மேலாண்மை திட்டம் – 2020 (PDF 6.57 MB)

வீடியோ தொகுப்பு

வீடியோ தொகுப்பு

வீடியோ தொகுப்பு