மூடுக

புகைப்பட தொகுப்பு

மகாத்மா காந்தி மண்டபம்
கன்னியாகுமரியில் பார்க்க வேண்டிய இடங்கள்
திற்பரப்பு அருவி
பத்மநாபபுரம் அரண்மனை
மாத்தூர் தொங்கு பாலம்
ஜெயின மத சிதறால் சிற்பங்கள்