தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட உறுப்பினர்

பாராளுமன்ற உறுப்பினர்கள் ( மக்களவை )

  சட்டமன்ற உறுப்பினர்கள்

தொகுதி தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட உறுப்பினர் கட்சி பெயர் புகைப்படம்
கன்னியாகுமரி திரு.பொன். ராதாகிருஷ்ணன் நிதி மற்றும் கப்பல் துறைக்கான மத்திய அமைச்சர் பி ஜே பி திரு.பொன். ராதாகிருஷ்ணன் நிதி மற்றும் கப்பல் துறைக்கான மத்திய அமைச்சர்
கன்னியாகுமரி திரு. A . விஜயகுமார் எம் பி அ இ அ தி மு க திரு. A . விஜயகுமார் எம் பி