மூடுக

தேர்தல் விழிப்புணர்வு நிகழ்ச்சி மற்றும் மாதிரி வாக்குப்பதிவு செயல் விளக்க நிகழ்ச்சிகளை மாவட்ட ஆட்சித்தலைவர் அவர்கள் நேரில் பார்வையிட்டு ஆய்வு செய்தார்கள்

வெளியிடப்பட்ட தேதி : 12/03/2021
image 2

தேர்தல் விழிப்புணர்வு நிகழ்ச்சி மற்றும் மாதிரி வாக்குப்பதிவு செயல் விளக்க நிகழ்ச்சிகளை மாவட்ட ஆட்சித்தலைவர் அவர்கள் நேரில் பார்வையிட்டு ஆய்வு செய்தார்கள் மேலும்..

image 1