மூடுக

சுற்றுலாத் தகவல்கள்

கன்னியாகுமரி மாவட்ட அதிகாரப்பூர்வ சுற்றுலா இணையதள இணைப்பு

மாவட்ட சுற்றுலா அதிகாரி,
சுற்றுலா அலுவலகம்,
கடற்கரை சாலை,
கன்னியாகுமரி – 629702
தொலைபேசி  : 04652-246276.
கைபேசி எண் : 9176995866.
மின்னஞ்சல் : tokki702[at]gmail[dot]com

தங்குமிடம் முகவரி
ஹோட்டல் தமிழ்நாடு, கலங்கரை விளக்க சாலை,
கன்னியாகுமரி : 629702.
தொலைபேசி : 04652  (246257 – 58)

சுற்றுலா தகவல் மையம்
தகவல் மையம், விவேகானந்தா் நினைவு மண்டபம்,
கடற்கரைச் சாலை, தொலைபேசி : 04652  246250