மூடுக

உள்ளாட்சி அமைப்புகள்

உள்ளாட்சி அமைப்புகள்
வ .எண் பெயர் மொத்தம்
1 மாநகராட்சி 1
2 நகராட்சிகள் 4
3 பேரூராட்சிகள் 51

மாநகராட்சி (1)

  1. நாகர்கோவில்

நகராட்சிகள் (4)

  1. குளச்சல்
  2. குழித்துறை
  3. பத்மநாபபுரம்
  4. கொல்லங்கோடு

பேரூராட்சிகள்(51)

பேரூராட்சிகள்(51)
வ .எண் பெயர்
1 கன்னியாகுமரி
2 அகஸ்தீஸ்வரம்
3 அழகப்பபுரம்
4 கொட்டாரம்
5 மருங்கூர்
6 மைலாடி
7 தெற்கு தாமரைக்குளம்
8 சுசீந்திரம்
9 தேரூர்
10 அஞ்சுகிராமம்
11 ஆரல்வாய்மொழி
12 அழகியபாண்டிபுரம்
13 பூதப்பாண்டி
14 தாழக்குடி
15 புத்தளம்
16 கணபதிபுரம்
17 திங்கள்நகர்
18 இரணியில்
19 கல்லுக்கூட்டம்
20 மண்டைக்காடு
21 மணவாளக்குறிச்சி
22 நெய்யூர்
23 ரீத்தாபுரம்
24 வெள்ளிமலை
25 கப்பியரை
26 கோதநல்லூர்
27 குமாரபுரம்
28 திருவிதாங்கோடு
29 வாழ்வச்சகோஷ்டம்
30 விழவூர்
31 முளகுமூடு
32 வில்லுக்குறி
33 ஆற்றூர்
34 குலசேகரம்
35 பொன்மனை
36 திருவட்டார்
37 திற்பரப்பு
38 வேர்கிளம்பி
39 கருங்கல்
40 கீழ்குளம்
41 கிள்ளியூர்
42 நல்லூர்
43 பாலப்பள்ளம்
44 உண்ணாமலைகடை
45 புதுகடை
46 அருமனை
47 இடைக்கோடு
48 கடையால்
49 களியக்காவிளை
50 பாகோடு
51 பழுகல்