ஆவணங்கள்

ஆவணங்கள்
தலைப்பு தேதி தரவிறக்க இணைப்பு
மாவட்ட கனிமவள விவர அறிக்கை – உடைகற்கள் 08/06/2019 பதிவிறக்கங்கள்(4 MB)
மாவட்ட கனிமவள விவர அறிக்கை – கிரானைட் கற்கள் 08/06/2019 பதிவிறக்கங்கள்(3 MB)
மாவட்ட கனிமவள விவர அறிக்கை – சரள்/மண் 08/06/2019 பதிவிறக்கங்கள்(3 MB)
புள்ளியியல் அறிக்கை 2018 06/03/2019 பதிவிறக்கங்கள்(10 MB)
மாவட்ட விவரம் 2017 01/06/2017 பதிவிறக்கங்கள்(5 MB)
புள்ளியியல் அறிக்கை 2017 10/04/2018 பதிவிறக்கங்கள்(6 MB)
புள்ளியியல் அறிக்கை 2016 08/04/2018 பதிவிறக்கங்கள்(10 MB)
புள்ளியியல் அறிக்கை 2015 09/04/2018 பதிவிறக்கங்கள்(6 MB)
பேரிடர் மேலாண்மை திட்டம் 2017 10/04/2018 பதிவிறக்கங்கள்(10 MB)
மக்கள் தொகை கணக்கெடுப்பு – இரண்டாம் பாகம் 10/04/2018 பதிவிறக்கங்கள்(5 MB)