ஆவணங்கள்

ஆவணங்கள்
தலைப்பு தேதி View / Download
மாவட்ட கனிமவள விவர அறிக்கை – உடைகற்கள் 08/06/2019 பார்க்க (4 MB)
மாவட்ட கனிமவள விவர அறிக்கை – கிரானைட் கற்கள் 08/06/2019 பார்க்க (3 MB)
மாவட்ட கனிமவள விவர அறிக்கை – சரள்/மண் 08/06/2019 பார்க்க (3 MB)
புள்ளியியல் அறிக்கை 2018 06/03/2019 பார்க்க (10 MB)
மாவட்ட விவரம் 2017 01/06/2017 பார்க்க (5 MB)
புள்ளியியல் அறிக்கை 2017 10/04/2018 பார்க்க (6 MB)
புள்ளியியல் அறிக்கை 2016 08/04/2018 பார்க்க (10 MB)
புள்ளியியல் அறிக்கை 2015 09/04/2018 பார்க்க (6 MB)
பேரிடர் மேலாண்மை திட்டம் 2017 10/04/2018 பார்க்க (10 MB)
மக்கள் தொகை கணக்கெடுப்பு – இரண்டாம் பாகம் 10/04/2018 பார்க்க (5 MB)