மூடுக

தினக்கூலி பணியாளர்களுக்கு 2020-2021 ஆம் நிதியாண்டிற்கான புதிய தினக்கூலி விபரங்கள்

தினக்கூலி பணியாளர்களுக்கு 2020-2021 ஆம் நிதியாண்டிற்கான புதிய தினக்கூலி விபரங்கள்
தலைப்பு விவரம் தொடக்க தேதி கடைசி தேதி கோப்பு
தினக்கூலி பணியாளர்களுக்கு 2020-2021 ஆம் நிதியாண்டிற்கான புதிய தினக்கூலி விபரங்கள்

தினக்கூலி அடிப்படையில் பணிபுரிந்துவரும் பணியாளர்களுக்கு 2020-2021 ஆம் நிதியாண்டிற்கான நிர்ணயம் செய்யப்பட்ட புதிய தினக்கூலி விபரங்கள்

15/07/2020 31/03/2021 பார்க்க (511 KB)