மூடுக

தமிழ்நாட்டுடன் கன்னியாகுமரி மாவட்டம் இணைந்த நாளை முன்னிட்டு 01-11-2019 வெள்ளிக்கிழமை உள்ளூர் விடுமுறை வழங்கி உத்தரவு விடப்பட்டு உள்ளது

தமிழ்நாட்டுடன் கன்னியாகுமரி மாவட்டம் இணைந்த நாளை முன்னிட்டு 01-11-2019 வெள்ளிக்கிழமை உள்ளூர் விடுமுறை வழங்கி உத்தரவு விடப்பட்டு உள்ளது
தலைப்பு விவரம் தொடக்க தேதி கடைசி தேதி கோப்பு
தமிழ்நாட்டுடன் கன்னியாகுமரி மாவட்டம் இணைந்த நாளை முன்னிட்டு 01-11-2019 வெள்ளிக்கிழமை உள்ளூர் விடுமுறை வழங்கி உத்தரவு விடப்பட்டு உள்ளது

தமிழ்நாட்டுடன் கன்னியாகுமரி மாவட்டம் இணைந்த நாளை முன்னிட்டு 01-11-2019 வெள்ளிக்கிழமை உள்ளூர் விடுமுறை வழங்கி உத்தரவு விடப்பட்டு உள்ளது இதற்கு ஈடாக உள்ளூர் விடுமுறை துய்த்த அரசு அலுவலகங்கள் மற்றும் கல்வி நிறுவனங்களுக்கு 23-11-2019 அன்று வேலை நாளாக இருக்கும்

25/10/2019 24/11/2019 பார்க்க (1 MB)