மூடுக

கன்னியாகுமரி மாவட்டத்திற்கு,ஆடி அமாவாசையை முன்னிட்டு 28.07.2022 (வியாழக்கிழமை ) உள்ளூர் விடுமுறை வழங்கி உத்தரவிடப்படுகிறது

கன்னியாகுமரி மாவட்டத்திற்கு,ஆடி அமாவாசையை முன்னிட்டு 28.07.2022 (வியாழக்கிழமை ) உள்ளூர் விடுமுறை வழங்கி உத்தரவிடப்படுகிறது
தலைப்பு விவரம் தொடக்க தேதி கடைசி தேதி கோப்பு
கன்னியாகுமரி மாவட்டத்திற்கு,ஆடி அமாவாசையை முன்னிட்டு 28.07.2022 (வியாழக்கிழமை ) உள்ளூர் விடுமுறை வழங்கி உத்தரவிடப்படுகிறது

கன்னியாகுமரி மாவட்டத்திற்கு,ஆடி அமாவாசையை முன்னிட்டு 28.07.2022 (வியாழக்கிழமை ) உள்ளூர் விடுமுறை வழங்கி உத்தரவிடப்படுகிறது

இதற்கு ஈடாக உள்ளூர் விடுமுறை துய்த்த அரசு அலுவலகங்கள் மற்றும் கல்வி நிறுவனங்களுக்கு ஆகஸ்ட் 13.08.2022 அன்று வேலை நாளாக இருக்கும்

16/07/2022 13/08/2022 பார்க்க (42 KB)