மூடுக

கன்னியாகுமரி மாவட்டத்தில் கிறிஸ்துமஸ் பண்டிகை முந்தையநாள் “கிறிஸ்துமஸ் ஈவ்” முன்னிட்டு 24.12.2020 (வியாழக்கிழமை)உள்ளூர் விடுமுறை வழங்கி உத்தரவு விடப்பட்டு உள்ளது

கன்னியாகுமரி மாவட்டத்தில் கிறிஸ்துமஸ் பண்டிகை முந்தையநாள் “கிறிஸ்துமஸ் ஈவ்” முன்னிட்டு 24.12.2020 (வியாழக்கிழமை)உள்ளூர் விடுமுறை வழங்கி உத்தரவு விடப்பட்டு உள்ளது
தலைப்பு விவரம் தொடக்க தேதி கடைசி தேதி கோப்பு
கன்னியாகுமரி மாவட்டத்தில் கிறிஸ்துமஸ் பண்டிகை முந்தையநாள் “கிறிஸ்துமஸ் ஈவ்” முன்னிட்டு 24.12.2020 (வியாழக்கிழமை)உள்ளூர் விடுமுறை வழங்கி உத்தரவு விடப்பட்டு உள்ளது

கன்னியாகுமரி மாவட்டத்தில் கிறிஸ்துமஸ் பண்டிகை முந்தையநாள் “கிறிஸ்துமஸ் ஈவ்” முன்னிட்டு 24.12.2020 (வியாழக்கிழமை)உள்ளூர் விடுமுறை வழங்கி உத்தரவு விடப்பட்டு உள்ளது

இதற்கு ஈடாக உள்ளூர் விடுமுறை துய்த்த அரசு அலுவலகங்கள் மற்றும் கல்வி நிறுவனங்களுக்கு ஜனவரி 13.02.2021 அன்று வேலை நாளாக இருக்கும்

15/12/2020 14/02/2021 பார்க்க (153 KB)