மூடுக

Rashtriya Nirmal Gram Puraskar

ஆண்டு / வருடம்: 2016 | தேதி: 26/01/2016

Award Type : Gold

விருது வழங்கியவர்:

Pranav Mukherjee , President of India

வெற்றிபெற்ற அணியின் பெயர்:

Department of sanitation, State Name

Team Members

Team Members
வரிசை எண். பெயர்
1 Team Member1
2 Team Member2
3 Team Member3
4 Team Member4
திட்டத்தின் பெயர்: 100 per cent sanitation in the state
சான்றிதழ் : பார்க்க
இடம், இருப்பிடம்: Rashtrapati Bhavan, New Delhi