மூடுக

1000 – க்கும் மேற்பட்ட வாக்காளர்கள் கொண்ட வாக்குச் சாவடிகளை பிரித்து துணை வாக்குச்சாவடிகள் உருவாக்குவது குறித்து அனைத்து அங்கீகரிக்கப்பட்ட அரசியல் கட்சியின் பிரதிநிதிகளுடனான கருத்துக்கேட்பு கூட்டம் நடைபெற்றது

வெளியிடப்பட்ட தேதி : 07/11/2020
Election meet_01politicians

1000 – க்கும் மேற்பட்ட வாக்காளர்கள் கொண்ட வாக்குச் சாவடிகளை பிரித்து துணை வாக்குச்சாவடிகள் உருவாக்குவது குறித்து அனைத்து அங்கீகரிக்கப்பட்ட அரசியல் கட்சியின் பிரதிநிதிகளுடனான கருத்துக்கேட்பு கூட்டம் நடைபெற்றது  மேலும்…

Election meet02_politicians