மூடுக

வாக்குச்சாவடி நிலை அலுவலர்களுக்கு நடைபெற்ற முதற்கட்ட தேர்தல் பயிற்சி வகுப்பினை மாவட்ட ஆட்சித்தலைவர் அவர்கள் பார்வையிட்டார்கள்

வெளியிடப்பட்ட தேதி : 25/03/2019
electrainin01class

வாக்குச்சாவடி நிலை அலுவலர்களுக்கு நடைபெற்ற முதற்கட்ட தேர்தல் பயிற்சி வகுப்பினை மாவட்ட ஆட்சித்தலைவர் அவர்கள் பார்வையிட்டார்கள் மேலும்…

electrainin02class

electrainin03class