மூடுக

முதல்முறையாக உள்ளாட்சி தேர்தலில் ஈடுபடுத்தப்படவுள்ள மின்னணு வாக்கு பதிவு இயந்திரங்களின் மாதிரி வாக்குப் பதிவினை அனைத்து அரசியல் கட்சி பிரமுகர்கள் முன்னிலையில் மாவட்ட ஆட்சித்தலைவர் நேரில் பார்வையிட்டு ஆய்வு செய்தார்கள்

வெளியிடப்பட்ட தேதி : 13/11/2019
Electronic Election mock1

முதல்முறையாக உள்ளாட்சி தேர்தலில் ஈடுபடுத்தப்படவுள்ள மின்னணு வாக்கு பதிவு இயந்திரங்களின் மாதிரி வாக்குப் பதிவினை அனைத்து அரசியல் கட்சி பிரமுகர்கள் முன்னிலையில் மாவட்ட ஆட்சித்தலைவர் நேரில் பார்வையிட்டு ஆய்வு செய்தார்கள் மேலும்…

Electronic Election mock2