மூடுக

மாவட்ட திட்டக்குழு உறுப்பினர்கள் தேர்தல் குறித்து துறை சார்ந்த அலுவலர்களுடன் மாவட்ட ஆட்சித்தலைவர் அவர்கள் கலந்தாய்வு மேற்கொண்டார்கள்

வெளியிடப்பட்ட தேதி : 07/06/2023
image 1

மாவட்ட திட்டக்குழு உறுப்பினர்கள் தேர்தல் குறித்து துறை சார்ந்த அலுவலர்களுடன் மாவட்ட ஆட்சித்தலைவர் அவர்கள் கலந்தாய்வு மேற்கொண்டார்கள் மேலும் ..

image 2