மூடுக

மாவட்ட கண்காணிப்புஅலுவலரும் தமிழ்நாடு பத்திரபதிவுத்துறை தலைவருமான திருமதி.பி.ஜோதிநிர்மலாசாமி இ ஆ ப அவர்கள் கொரோனாவைரஸ் தடுப்புபணிகள் குறித்து பல்வேறு இடங்களில் ஆய்வுசெய்தார்கள்

வெளியிடப்பட்ட தேதி : 01/07/2020
DT_MonitoringInspect_01

மாவட்ட கண்காணிப்புஅலுவலரும் தமிழ்நாடு பத்திரபதிவுத்துறை தலைவருமான திருமதி.பி.ஜோதிநிர்மலாசாமி இ.ஆ.ப அவர்கள் கொரோனாவைரஸ் தடுப்புபணிகள் குறித்து பல்வேறு இடங்களில் ஆய்வுசெய்தார்கள் மேலும்…

DT_MonitoringInspect_02

DT_MonitoringInspectcovid_03

DT_MonitoringInspectcovid_04

DT_MonitoringInspectcovid_05

DT_MonitoringInspectcovid_06

DT_MonitoringInspectcovid_07