மூடுக

மாவட்ட ஆட்சி தலைவர் அவர்கள், ஊராட்சிகளில் நடைபெற்று வரும் திட்டப்பணிகள் குறித்த ஆய்வு கூட்டம், இணையதளம் வாயிலாக, மாவட்ட ஆட்சியர் அலுவலகத்தில் நடைபெற்றது

வெளியிடப்பட்ட தேதி : 10/09/2020
Meeting

மாவட்ட ஆட்சி தலைவர் அவர்கள், ஊராட்சிகளில் நடைபெற்று வரும் திட்டப்பணிகள் குறித்த ஆய்வு கூட்டம், இணையதளம் வாயிலாக, மாவட்ட ஆட்சியர் அலுவலகத்தில் நடைபெற்றது.