மூடுக

மாவட்ட ஆட்சியர் அவர்கள் தலைமையில்,நாகர்கோவில் மாநகராட்சியில் தொழிலாளர் தினத்தை முன்னிட்டு, பரிவட்டம் கட்டி, காவல் துறையினரின் மரியாதை காப்பு அணிவகுப்பு செலுத்தி, பழத்தட்டுகள் வழங்கி கௌரவிக்கப்பட்ட தூய்மை பணியாளர்கள்

வெளியிடப்பட்ட தேதி : 02/05/2020
photo 1

மாவட்ட ஆட்சியர் அவர்கள் தலைமையில்,நாகர்கோவில் மாநகராட்சியில் தொழிலாளர் தினத்தை முன்னிட்டு, பரிவட்டம் கட்டி, காவல் துறையினரின் மரியாதை காப்பு அணிவகுப்பு செலுத்தி, பழத்தட்டுகள் வழங்கி கௌரவிக்கப்பட்ட தூய்மை பணியாளர்கள் மேலும்… 

photo 2

photo 3