மூடுக

மாவட்ட ஆட்சித்தலைவர் அவர்கள் ஆரல்வாய்மொழி சோதனை சாவடியில் கொரோன பரிசோதனை செய்யும் களப்பணியாளர்களை பாதுகாப்பதற்காக அமைக்கப்பட்டுவரும் பாதுகாப்பு கூண்டினை பார்வையிட்டு ஆய்வு செய்தார்கள்

வெளியிடப்பட்ட தேதி : 17/06/2020
aralchkpost_safecage01

மாவட்ட ஆட்சித்தலைவர் அவர்கள் ஆரல்வாய்மொழி சோதனை சாவடியில் கொரோன பரிசோதனை செய்யும் களப்பணியாளர்களை பாதுகாப்பதற்காக அமைக்கப்பட்டுவரும் பாதுகாப்பு கூண்டினை பார்வையிட்டு ஆய்வு செய்தார்கள்

aralchkpost_safecage02