மூடுக

மாவட்ட ஆட்சித்தலைவர் அவர்கள், கன்னியாகுமரிமாவட்டத்தில், நடைபெறவுள்ள மெகா தடுப்பூசிமுகாம் குறித்து செய்தியாளர்களை சந்தித்தார்கள்

வெளியிடப்பட்ட தேதி : 09/09/2021
image 1

மாவட்ட ஆட்சித்தலைவர் அவர்கள், கன்னியாகுமரிமாவட்டத்தில், நடைபெறவுள்ள மெகா தடுப்பூசிமுகாம் குறித்து செய்தியாளர்களை சந்தித்தார்கள் மேலும்..