மூடுக

மாவட்ட ஆட்சித்தலைவர் அவர்கள் தலைமையில்,வன உரிமைச் சட்டம் 2006 தொடர்பாக வன உரிமை குழு அலுவலர்களுடனான ஆலோசனை கூட்டம் நடைபெற்றது

வெளியிடப்பட்ட தேதி : 08/01/2021
image 1

மாவட்ட ஆட்சித்தலைவர் அவர்கள் தலைமையில்,வன உரிமைச் சட்டம் 2006 தொடர்பாக வன உரிமை குழு அலுவலர்களுடனான ஆலோசனை கூட்டம் நடைபெற்றது.

image 2

image 3