மூடுக

மாவட்ட ஆட்சித்தலைவர் அவர்கள் ஆசாரிப்பள்ளம் அரசு மருத்துவக்கல்லூரி மருத்துவமனையை பார்வையிட்டு ஆய்வு செய்தார்கள்

வெளியிடப்பட்ட தேதி : 17/11/2020
image 1

மாவட்ட ஆட்சித்தலைவர் அவர்கள் ஆசாரிப்பள்ளம் அரசு மருத்துவக்கல்லூரி மருத்துவமனையை பார்வையிட்டு ஆய்வு செய்தார்கள்.

image 2