மூடுக

மாவட்ட ஆட்சித்தலைவர் அவர்கள் தலைமையில், சட்டமன்ற தொகுதிக்கான தேர்தல் செலவின பார்வையாளர்கள் பறக்கும் படை கண்காணிப்பு குழு அலுவலர்களுடன் கலந்தாய்வு மேற்கொண்டார்கள்

வெளியிடப்பட்ட தேதி : 15/03/2021
image 2

மாவட்ட ஆட்சித்தலைவர் அவர்கள் தலைமையில், சட்டமன்ற தொகுதிக்கான தேர்தல் செலவின பார்வையாளர்கள் பறக்கும் படை கண்காணிப்பு குழு அலுவலர்களுடன் கலந்தாய்வு மேற்கொண்டார்கள்.

image 3

image 1