மூடுக

மாவட்ட அளவிலான அரசு அலுவலர்கள் மற்றும் ஊழியர்களுக்கான விளையாட்டு போட்டிகளில் வெற்றி பெற்றவர்களுக்கு மாவட்ட ஆட்சித்தலைவர் அவர்கள் பரிசுகள் வழங்கினார்கள்

வெளியிடப்பட்ட தேதி : 10/07/2019
GovtSportsDay01_image

மாவட்ட அளவிலான அரசு அலுவலர்கள் மற்றும் ஊழியர்களுக்கான விளையாட்டு போட்டிகளில் வெற்றி பெற்றவர்களுக்கு மாவட்ட ஆட்சித்தலைவர் அவர்கள் பரிசுகள் வழங்கினார்கள் மேலும்…

GovtSportsDay02_image

GovtSportsDay03_image