மூடுக

மாநகராட்சியின் 41 முக்கிய பகுதிகளில் பொருத்தப்பட்டுள்ள 150 கண்காணிப்பு கேமராக்களின் கட்டுப்பாட்டு அறையினை மாவட்ட ஆட்சித்தலைவர் அவர்கள் துவக்கிவைத்தார்கள்

வெளியிடப்பட்ட தேதி : 04/10/2019
CCTVControl01roomimg

மாநகராட்சியின் 41 முக்கிய பகுதிகளில் பொருத்தப்பட்டுள்ள 150 கண்காணிப்பு கேமராக்களின் கட்டுப்பாட்டு அறையினை மாவட்ட ஆட்சித்தலைவர் அவர்கள் துவக்கிவைத்தார்கள் மேலும்…

CCTVControl02roomimg