மூடுக

மனித கடத்தல் மற்றும் மனித வணிகம் ஆகிய குற்றச்செயல் குறித்த விழிப்புணர்வு ஒருநாள் கருத்தரங்கம் மாவட்ட ஆட்சித்தலைவர் அவர்கள் துவக்கி வைத்தார்கள்

வெளியிடப்பட்ட தேதி : 02/08/2019
Human_Traffik02

மனித கடத்தல் மற்றும் மனித வணிகம் ஆகிய குற்றச்செயல் குறித்த விழிப்புணர்வு ஒருநாள் கருத்தரங்கம் மாவட்ட ஆட்சித்தலைவர் அவர்கள் துவக்கி வைத்தார்கள் மேலும்…

Human_Traffik01