மூடுக

பல்வேறு அரசுத் துறை சார்ந்த வளர்ச்சித் திட்டப் பணிகளின் முன்னேற்றம் குறித்த ஆய்வுக் கூட்டம் தமிழ்நாடு சட்டப்பேரவை உறுதிமொழி குழு தலைவர் அவர்கள் தலைமையில் நடைபெற்றது

வெளியிடப்பட்ட தேதி : 03/11/2023
image 3

பல்வேறு அரசுத் துறை சார்ந்த வளர்ச்சித் திட்டப் பணிகளின் முன்னேற்றம் குறித்த ஆய்வுக் கூட்டம் தமிழ்நாடு சட்டப்பேரவை உறுதிமொழி குழு தலைவர் அவர்கள் தலைமையில் நடைபெற்றது மேலும்..

image 1