தமிழ்நாடு அரசு பணியாளர் தேர்வாணையம் நடத்தும் தொகுதி -4 க்கான தேர்வு மையத்தினை மாவட்ட ஆட்சித்தலைவர் அவர்கள் ஆய்வு மேற்கொண்டார்கள்

வெளியிடப்பட்ட தேதி : 09/09/2019
TnpscGRIV_01ex

தமிழ்நாடு அரசு பணியாளர் தேர்வாணையம் நடத்தும் தொகுதி -4 க்கான தேர்வு மையத்தினை மாவட்ட ஆட்சித்தலைவர் அவர்கள் ஆய்வு மேற்கொண்டார்கள் மேலும்…

TnpscGRIV_02ex