மூடுக

சாலை பாதுகாப்பு விழிப்புணர்வு குறித்த ஆய்வு கூட்டம் மாவட்ட ஆட்சித்தலைவர் அவர்கள் தலைமையில் நடைபெற்றது

வெளியிடப்பட்ட தேதி : 12/12/2022
image 1

சாலை பாதுகாப்பு விழிப்புணர்வு குறித்த ஆய்வு கூட்டம் மாவட்ட ஆட்சித்தலைவர் அவர்கள் தலைமையில் நடைபெற்றது மேலும்.. 

image 2