மூடுக

சாலை பாதுகாப்புக்குழு கூட்டம் மாவட்ட ஆட்சித்தலைவர் அவர்கள் தலைமையில் நடைபெற்றது

வெளியிடப்பட்ட தேதி : 14/08/2019
Roadsafe_meeting02

சாலை பாதுகாப்புக்குழு கூட்டம் மாவட்ட ஆட்சித்தலைவர் அவர்கள் தலைமையில் நடைபெற்றது

Roadsafe_meeting01