மூடுக

கொரோனாவைரஸ் தடுப்புநடவடிக்கையினை தொடர்ந்து பல்வேறு இடங்களில் அமைக்கப்பட்டுள்ள தனிமைப்படுத்தப்பட்ட பிரிவை மாவட்டஆட்சித்தலைவர் அவர்கள் பார்வையிட்டு ஆய்வுசெய்தார்கள்

வெளியிடப்பட்ட தேதி : 17/06/2020
IsolationWards_dist01

கொரோனாவைரஸ் தடுப்புநடவடிக்கையினை தொடர்ந்து பல்வேறு இடங்களில் அமைக்கப்பட்டுள்ள தனிமைப்படுத்தப்பட்ட பிரிவை மாவட்டஆட்சித்தலைவர் அவர்கள் பார்வையிட்டு ஆய்வுசெய்தார்கள் மேலும்…

IsolationWards_dist02

IsolationWards_dist03