மூடுக

கல்குளம் வட்டத்தில் வருவாய் தீர்வாயம் (ஜமாபந்தி) மாவட்டஆட்சித்தலைவர் அவர்கள் தலைமையில் நடைபெற்றது

வெளியிடப்பட்ட தேதி : 01/07/2020
Jamabandhistr_01

கல்குளம் வட்டத்தில் வருவாய் தீர்வாயம் (ஜமாபந்தி) மாவட்டஆட்சித்தலைவர் அவர்கள் தலைமையில் நடைபெற்றது மேலும்…

Jamabandhistr_02