மூடுக

கன்னியாகுமரி மாவட்ட வாக்காளர் பட்டியல் பார்வையாளர் அவர்கள் தலைமையில்,வாக்காளர் பட்டியலில் பெயர் சேர்த்தல், நீக்கல் தொடர்பான ஆலோசனைக் கூட்டம் மாவட்ட ஆட்சியர் அலுவலகத்தில் நடைபெற்றது

வெளியிடப்பட்ட தேதி : 07/01/2021
image 1

கன்னியாகுமரி மாவட்ட வாக்காளர் பட்டியல் பார்வையாளர் அவர்கள் தலைமையில்,வாக்காளர் பட்டியலில் பெயர் சேர்த்தல், நீக்கல் தொடர்பான ஆலோசனைக் கூட்டம் மாவட்ட ஆட்சியர் அலுவலகத்தில் நடைபெற்றது.

image 2