மூடுக

கன்னியாகுமரி மாவட்டத்தில் பணிபுரிந்து வந்த பீகார் மாநில தொழிலாளர்களை தங்கள் சொந்த மாநிலத்திற்கு ரயில் மூலம் மாவட்ட ஆட்சியர் அவர்கள் கொடி அசைத்து வழி அனுப்பி வைத்தார்கள்

வெளியிடப்பட்ட தேதி : 18/05/2020
migrant workers

கன்னியாகுமரி மாவட்டத்தில் பணிபுரிந்து வந்த பீகார் மாநில தொழிலாளர்களை தங்கள் சொந்த மாநிலத்திற்கு ரயில் மூலம் மாவட்ட ஆட்சியர் அவர்கள் கொடி அசைத்து வழி அனுப்பி வைத்தார்கள்