மூடுக

கன்னியாகுமரி மாவட்டத்தில் புத்தகத்திருவிழா ஏப்ரல் 14ம் தேதி முதல் ஏப்ரல் 24ம் தேதி வரை நடைபெறுகிறது

வெளியிடப்பட்ட தேதி : 17/04/2023
image 2

கன்னியாகுமரி மாவட்டத்தில் புத்தகத்திருவிழா ஏப்ரல் 14ம் தேதி முதல் ஏப்ரல் 24ம் தேதி வரை நடைபெறுகிறது மேலும்.. 

image 1