மூடுக

கன்னியாகுமரி மாவட்டத்தில் தக்கலை ஷேக் பீர் முகம்மது சாகிப் ஒலியுல்லாஹ் விழாவை முன்னிட்டு 22-03-2019 வெள்ளிக்கிழமை உள்ளூர் விடுமுறை வழங்கி உத்தரவு விடப்பட்டு உள்ளது

வெளியிடப்பட்ட தேதி : 15/03/2019

கன்னியாகுமரி மாவட்டத்தில் தக்கலை ஷேக் பீர் முகம்மது சாகிப் ஒலியுல்லாஹ் விழாவை முன்னிட்டு 22-03-2019 வெள்ளிக்கிழமை உள்ளூர் விடுமுறை வழங்கி உத்தரவு விடப்பட்டு உள்ளது

இதற்கு ஈடாக உள்ளூர் விடுமுறை துய்த்த அரசு அலுவலகங்கள் மற்றும் கல்வி நிறுவனங்களுக்கு மே 11-05-2019 அன்று வேலை நாளாக இருக்கும் மேலும்…